Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського»
  Український інститут інформаційних технологій в освіті
 
Розроблено в:

http://uiite.kpi.ua

Пошук по сайту:

 


Дисципліни за алфавітом:

A Б В Г Д Е Є
Ж З И І Ї Й К
Л М Н О П Р С
Т У Ф Х Ц Ч Ш
Щ Ю Я


Учасники проекту

  1. Основним підрозділом, що забезпечує створення і функціонування Банку, є Український інститут інформаційних технологій в освіті (далі — УІІТО), який входить до складу навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» (далі — НМК «ІПО»).
  2. Інститут перепідготовки і підвищення кваліфікації (далі — ІППК), який входить до складу НМК «ІПО», забезпечує навчання науково-педагогічних, інженерних кадрів та допоміжного персоналу за програмами підвищення кваліфікації «Створення і використання веб-ресурсів навчальної дисципліни», «Розроблення дистанційних курсів з використанням e-learning платформи Moodle», «Комп’ютерне тестування», «Розроблення віртуальних лабораторних робіт», а в разі потреби, — за програмами «Комп’ютерна грамотність» та/або «Комп’ютерна компетентність».
  3. Інститути, факультети, кафедри НТУУ «КПІ» є головними підрозділами у створенні змістовного наповнення (контенту) веб-ресурсів, контролі за його якістю і відповідністю до освітніх стандартів, навчальних планів та навчальних програм дисциплін, за ефективним використанням веб-ресурсів у навчальному процесі, за взаємодію із УІІТО щодо спільного розроблення веб-ресурсів.
  4. Конструкторське бюро інформаційних систем (далі − КБІС) забезпечує функціонування Банку в Єдиному інформаційному середовищі НТУУ «КПІ» через Інтернет-портал НТУУ «КПІ» (після його створення).
  5. КБІС координує взаємодію підрозділів університету, які забезпечують створення і функціонування Інтернет-порталу НТУУ «КПІ» (відповідно до Положення про електронні інформаційні ресурси Єдиного інформаційного середовища НТУУ «КПІ»), із УІІТО щодо організації і забезпечення авторизованого доступу різних рівнів та градацій користувачам веб-ресурсів Банку.
  6. Навчально-організаційне управління НТУУ «КПІ» здійснює організаційну допомогу і контроль за своєчасним створенням та ефективним використанням у навчальному процесі веб-ресурсів Банку.
  7. Навчально-методичне управління НТУУ «КПІ» здійснює методичну допомогу і контроль за якістю та повнотою змістовного наповнення веб-ресурсів кожної дисципліни, належним використанням цих ресурсів у навчальному процесі.
  © 2009-2014 розроблено в НТУУ «КПІ» УІІТО