Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського»
  Український інститут інформаційних технологій в освіті
 
Розроблено в:

http://uiite.kpi.ua

Пошук по сайту:

 


Дисципліни за алфавітом:

A Б В Г Д Е Є
Ж З И І Ї Й К
Л М Н О П Р С
Т У Ф Х Ц Ч Ш
Щ Ю Я


УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Н А К А З  № 4-239

 

м. Київ                                                                                              «09» серпня 2009 р.

Про створення Банку веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «КПІ» як складової Єдиного інформаційного середовища НТУУ «КПІ»

З метою підвищення якості підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців, надання доступу слухачам, студентам, науково-педагогічним та науковим працівникам до веб-ресурсів всіх навчальних дисциплін НТУУ «КПІ», тобто до електронних інформаційних ресурсів навчального призначення, доступних через Інтернет (локальну університетську, науково-освітню - УРАН),

наказую:

1. Створити Банк веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «КПІ» (далі - Банк) як складову Єдиного інформаційного середовища НТУУ «КПІ» на базі Українського інституту інформаційних технологій в освіті (УІІТО), що входить до складу навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» (ІПО), забезпечивши розроблення, збереження і впровадження в навчальний процес веб-ресурсів всіх навчальних дисциплін протягом 2 років у два етапи:

1 етап - 2009 - 2010 н.р. - 30% навчальних дисциплін;

2 етап - 2010 - 2011 н.р. - 70% навчальних дисциплін.

2. Затвердити Тимчасове положення про Банк веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «КПІ» (Положення додається).

3. Директору навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» І.Г. Малюковій забезпечити:

 • координування, консультування і участь у роботі підрозділів НТУУ «КПІ» щодо розроблення веб-ресурсів навчальних дисциплін Банку (постійно);
 • каталогізацію всіх веб-ресурсів навчальних дисциплін, що розроблені і розміщені на веб-сайтах структурних підрозділів НТУУ «КПІ» (до 31 жовтня 2009 р.);
 • формування єдиного веб-середовища Банку, що забезпечуватиме розроблення, збереження, пошук і використання веб-ресурсів навчальних дисциплін (мультимедійні лекційні матеріали, словники, практичні завдання, тести, лабораторні роботи, ділові ігри, бібліографії тощо) (до 31 січня 2010 р.);
 • розміщення веб-ресурсів усіх навчальних дисциплін у веб-середовищі Банку (30% - до 31 серпня 2010 р.; 70% - до 31 серпня 2011 р.);
 • навчання науково-педагогічних, наукових, інженерних працівників та допоміжного персоналу за програмою підвищення кваліфікації «Створення і використання веб-ресурсів навчальної дисципліни» (до 250 осіб на рік);
 • внесення змін до штатного розкладу УІІТО у бік збільшення кількості ІТ-фахівців (10 вересня 2009 року).

4. Директору Конструкторського бюро інформаційних систем (КБІС)

А.Й. Савицькому забезпечити функціонування Банку в Єдиному інформаційному середовищі НТУУ «КПІ» - доступ до веб-ресурсів Банку студентам, слухачам, науково-педагогічним, науковим та іншим працівникам через Інтернет-портал НТУУ «КПІ» (з моменту введення в дію Інтернет-порталу).

5. Директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр забезпечити участь науково-педагогічних, наукових, інженерних і допоміжних працівників у створенні та впровадженні веб-ресурсів всіх навчальних дисциплін, які викладаються відповідним підрозділом, а також контроль за належним виконанням цього завдання:

 • призначити відповідальних осіб від кожного підрозділу за розроблення і використання веб-ресурсів навчальних дисциплін (до 01 жовтня 2009 року);
 • підготувати план-графік розроблення і впровадження в навчальний процес веб-ресурсів 30% навчальних дисциплін у 2009 - 2010 н.р., 70% - у 2010 - 2011 н.р. (до 01 жовтня 2009 року);
 • визначити відповідальну особу та склад робочої групи розробників змістовного наповнення веб-ресурсів кожної навчальної дисципліни (до 01 жовтня 2009 року);
 • створити належні умови для мотивації працівників підрозділів щодо їх активної участі у проекті (постійно);
 • довести наказ та Положення до всіх працівників підрозділу (до 10 вересня 2009 року).

6. Начальнику навчально-організаційного управління В.І. Тимофеєву розробити механізми (організаційні, фінансові) заохочення розробників веб-ресурсів (рейтинги, конкурси), захисту їх авторських прав, контролю за виконанням робіт всіма учасниками проекту (до 30 вересня 2009 року).

7. Начальнику навчально-методичного управління І.О. Мікульонку забезпечити контроль за якістю змістовного наповнення веб-ресурсів і належного використання цих ресурсів у навчальному процесі (постійно).

8. Начальнику управління економіки і фінансів при підготовці Л.Г. Субботіній кошторису НТУУ «КПІ» на 2010 рік передбачити фінансування підрозділів-учасників створення Банку веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «КПІ» за рахунок цільових бюджетних коштів, спецкоштів, коштів, отриманих за навчання, від договірної діяльності, виконання науково-дослідних робіт.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.

 

 

 

 

 

 


  © 2009-2014 розроблено в НТУУ «КПІ» УІІТО