Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського»
  Український інститут інформаційних технологій в освіті
 
Розроблено в:

http://uiite.kpi.ua

Пошук по сайту:

 


Дисципліни за алфавітом:

A Б В Г Д Е Є
Ж З И І Ї Й К
Л М Н О П Р С
Т У Ф Х Ц Ч Ш
Щ Ю Я


Про проект

Головна мета створення і функціонування Банку — це підвищення якості підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців за різними формами навчання (очної, заочної, дистанційної, змішаної) шляхом забезпечення доступу студентам, слухачам, науково-педагогічним та науковим працівникам до якісних веб-ресурсів всіх навчальних дисциплін університету.

Основні принципи побудови і використання Банку:

  • розроблення веб-ресурсів кожної навчальної дисципліни має базуватись на модульності цих ресурсів з урахуванням їх використання на різних освітніх рівнях − підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, короткострокові курси, а також спиратись на різні педагогічні сценарії для навчання за різними формами — очною, заочною, дистанційною, змішаною;
  • програмне забезпечення, яке використовується для створення і функціонування Банку має бути ліцензованим, включаючи програмні продукти з відкритими кодами;
  • спеціалізоване програмне забезпечення Банку має забезпечувати розроблення, збереження і надання доступу до веб-ресурсів відповідно до міжнародних стандартів (SCORM-2004 та/або LOMSCORM);
  • доступ студентів, слухачів, науково-педагогічних і наукових працівників до веб-ресурсів Банку має забезпечуватись системою аутентифікації і авторизації доступу, побудованого на технологіях єдиного авторизованого веб-доступу кожного користувача.

  © 2009-2014 розроблено в НТУУ «КПІ» УІІТО